1. ​QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH:

Công ty Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng BMT được thành lập vào ngày 04 tháng 3 năm 2014 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312673466 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (nay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi lần 2 vào ngày 04 tháng 05 năm 2016).

 • Đại diện: Ông BÙI MINH THÔNG    Chức vụ: Giám đốc
 • Địa chỉ trụ sở chính: 20 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM.
 • Văn phòng đại diện: 5 - 7 Hoàng Việt, Phường 4, Q. Tân Bình, TP.HCM.
 • Tài khoản số: 0441000662506
 • Mở tại: Ngân Hàng Vietcombank chi nhánh Tân Bình
 • Email: bmt.co.2014@gmail.com
 • Vốn điều lệ: 3.900.000.000 đồng.
 • Mã số thuế: 0312673466
 • Giấy Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 – ngày 04 tháng 05 năm 2016

Sơ đồ tổ chức công ty

2. ​CÁC CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÃ ĐĂNG KÝ:

       Các chức năng hoạt động chính của Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng BMT trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng như sau:

 • Khảo sát địa hình;
 • Lập quy hoạch xây dựng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát thi công xây dựng và lặp đặt thiết bị công trình dân dụng;
 • Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình giao thông;
 • Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình dân dụng.
 • Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình giao thông.

3. ​NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG:

Đã được cấp chứng chỉ cho các Hoạt động Xây dựng:

 • Lập Quy hoạch xây dựng: Hạng II
 • Lập Thiết kế, thẩm tra thiết kế Công trình Dân dụng; HKT: Hạng I
 • Lập Khảo sát Địa hình: Hạng I
 • Thi công công tác Xây dựng công trình: Hạng II
 • Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II